Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևան համայնքի փողոցներում և բակային հատվածներում կենցաղային աղբի համար նախատեսված կոնտեյներների տեղադրման համար հարթակների կառուցման աշխատանքներ, ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/75
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приглашение об процедуре котировок работы по строительству площадок для установки контейнеров для бытовых отходов на улицах и во дворах Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/75
CFT Unique ID:
2021/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան համայնքի փողոցներում և բակային հատվածներում կենցաղային աղբի համար նախատեսված կոնտեյներների տեղադրման համար հարթակների կառուցման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45261136-բետոնե կարկասների հետ կապված աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
29/09/2021 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
22/09/2021 16:02 - 24/09/2021 10:00
Tenders Opening Date:
29/09/2021 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
22/09/2021 16:11
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement of quotations Hayt. ANG 21-75.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ПРИГЛАШЕНИЕ 21-75.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 21-75.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_7704923_1.xml N/A EN