Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Title:
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից իրականացվող «Շուկա մուտք գործելու փուլում գտնվող պրոդուկտների համար» դրամաշնորհային մրցույթ
Title (EN):
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից իրականացվող «Շուկա մուտք գործելու փուլում գտնվող պրոդուկտների համար» դրամաշնորհային մրցույթ
Title (RU):
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից իրականացվող «Շուկա մուտք գործելու փուլում գտնվող պրոդուկտների համար» դրամաշնորհային մրցույթ
CfT Id:
ԲՏԱՆ-ԴՄ-2022/13
CFT Unique ID:
2022/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից իրականացվող «Շուկա մուտք գործելու փուլում գտնվող պրոդուկտների համար» դրամաշնորհային մրցույթ
Procurement Type:
Services
Procedure:
Grant competition
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
99999999-դրամաշնորհային ծրագրեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/10/2022 16:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
02/09/2022 18:53 - 23/09/2022 16:00
Tenders Opening Date:
03/10/2022 16:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
02/09/2022 19:05
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից իրականացվող «Շուկա մուտք գործելու փուլում գտնվող պրոդուկտների համար» դրամաշնորհային մրցույթ Հրավեր․.doc ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից իրականացվող «Շուկա մուտք գործելու փուլում գտնվող պրոդուկտների համար» դրամաշնորհային մրցույթ HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_8633581_1.xml N/A EN