Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Title:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/14Շ ծածկագրով Վանաձոր քաղաքային համայնքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր
Title (EN):
NOTICE ON PRICE QUOTATION
Title (RU):
Приглашение
CfT Id:
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/14Շ
CFT Unique ID:
2023/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար Վանաձոր քաղաքային համայնքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231177-ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
02/05/2023 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
21/04/2023 16:53 - 27/04/2023 10:00
Tenders Opening Date:
02/05/2023 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
21/04/2023 17:30
Date of Awarding:
28/06/2023 15:10

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT ANNOUNCEMENT.docx ANNOUNCEMENT EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (3).docx ОБЪЯВЛЕНИЕ RU
N/A Հրավեր Հրավեր (13).docx Հրավեր HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_9355706_1.xml N/A EN