View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53 Երևան քաղաքի վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Renovation of entrances to multi-apartment buildings in the administrative districts of Yerevan
Title (RU):
Ремонт подъездов многоэтажных домов в административных районах Еревана,
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45211113-[en] շքամուտքերի շինարարական աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
28/04/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
04/03/2020 11:44 - 23/04/2020 11:00
Tenders Opening Date:
28/04/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
10
Lot Name(1)
[1] 1. Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3.Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի աշխատանքներ
Lot Name(4)
[4] 4.Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի աշխատանքներ
Lot Name(5)
[5] 5.Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի աշխատանքներ
Lot Name(6)
[6] 6.Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի աշխատանքներ
Lot Name(7)
[7] 7.Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի աշխատանքներ
Lot Name(8)
[8] 8.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի աշխատանքներ
Lot Name(9)
[9] 9.Երևան քաղաքի Շենգավիթի վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի աշխատանքներ
Lot Name(10)
[10] 10Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
04/03/2020 11:11
Date of Awarding: