View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/51 Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բետոնե սալիկներից հատակի պատրաստման աշխատանքներ
Title (EN):
Preparation of concrete floor tiles in Ajapnyak district of Yerevan
Title (RU):
Изготовление пола из бетонных плит Административный округ Ачапняк г Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/51
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բետոնե սալիկներից հատակի պատրաստման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45231270-[en] հանգստի տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
01/04/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
24/03/2020 12:25 - 27/03/2020 10:00
Tenders Opening Date:
01/04/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
24/03/2020 12:36
Date of Awarding: