View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/56 Երևան քաղաքի վարչական շրջանների հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Title (EN):
Urgent solution of the required administrative works in the city of Yerevan
Title (RU):
Услуги, требующие срочного решения в административных районах Еревана,
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/56
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի վարչական շրջանների հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45221142-[en] ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
04/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
24/03/2020 14:53 - 29/04/2020 10:00
Tenders Opening Date:
04/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
11
Lot Name(1)
[1] 1. Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2. Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3.Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Lot Name(4)
[4] 4.Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Lot Name(5)
[5] 5.Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Lot Name(6)
[6] 6.Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Lot Name(7)
[7] 7.Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկն աշխատանքներ
Lot Name(8)
[8] 8.Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Lot Name(9)
[9] 9.Երևան քաղաքի Շենգավիթի վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
Lot Name(10)
[10] 10. Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկաշխատանքներ
Lot Name(11)
[11] 11.Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկաշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
24/03/2020 15:11
Date of Awarding: