View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/89 Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման ու պահպանման աշխատանքներ
Title (EN):
Repair and maintenance of yard areas and playgrounds in New Nork administrative district of Yerevan
Title (RU):
Ремонт и обслуживание дворовых и игровых площадок в административном районе Нор Норк города Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/89
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման ու պահպանման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
22/05/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
02/04/2020 11:11 - 17/05/2020 10:00
Tenders Opening Date:
22/05/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
6
Lot Name(1)
[1] 1.Նոր Նորք վարչական շրջանի 6-րդ զանգ. Կասկադատիպ համալիրի հարակից տարածքում հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2.Նոր Նորք վարչական շրջանի 8-րդ զանգ. 21 շենքի հարակից այգու վերակառուցման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3.Նոր Նորք վարչական շրջանի 8-րդ զանգ. 32 շենքի դիմաց հենապատի և խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ
Lot Name(4)
[4] 4.Նոր Նորք վարչական շրջանի Նանսենի 2 և Գայի 8 շենքերի հարակից խաղահրապարակի վերակառուցման աշխատանքներ
Lot Name(5)
[5] 5.Նոր Նորք վարչական շրջանի Թոթովենցի 2 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ
Lot Name(6)
[6] 6.Նոր Նորք վարչական շրջանի Լվովյան 13 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
02/04/2020 11:23
Date of Awarding: