View Organisation

Organisation Name:
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Է.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎ. ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Organisation Name(EN):
SC of Drug and Medical Technology Expertise After Academician E.Gabrielyan CJSC
Organisation Name(RU):
CA Type:
Other
Other
Other
Annex
CA Abbreviation:
Other
Address:
Կոմիտաս պողոտա 49/4
Address(EN):
49/4 Komitas av.
Postal Code:
City:
ք.Երևան
City(EN):
Yerevan
City(RU):
г. Ереран
Country:
Armenia
Email:
Phone Number:
Fax:
Website:

View all Published Notices