Information Area

FAQ

Title Description Date Uploaded Attachment
Ինչու չի բացվում ուղարկված հայտի փաստաթղթերը չափաբաժիններով մրցույթի դեպքում Եթե մրցույթի չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մատակարարը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ: 13/09/2012
Հայտերի ստացման վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ համակարգը թույլ չի տալիս հայտ ներկայացնել Համակարգում աշխատելիս պետք է առաջնորդվել կայքում տեղադրված ժամացույցով 10/10/2012
Համակարգ մուտք գործելիս տեսնում եմ հետևյալը Ձեր դիմումը ներկայումս վերամշակվում է ARMEPS գնումների խմբի կողմից: Դուք կստանաք էլ. նամակ, որը կտեղեկացնի ձեր դիմումի հաստատման մասին: Ինչ անել: Անհրաժեշտ է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել՝ 1) պետական գրանցման վկայականի՝ ներառյալ բոլոր ներդիրների պատճենները` Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում` իր երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված իրավաբանական անձի գրանցման համապատասխան փաստաթղթի պատճենը. 2) անձնագրի պատճենը` Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ լինելու դեպքում` իր երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված՝ անձը հաստատող համապատասխան փաստաթղթի պատճենը. 3) հայտարարություն համակարգում գրանցվելու ցանկություն ունենալու և դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները և պատասխանատվությունն ընդունելու վերաբերյալ, որի տեքստը տեղադրված է www.armeps.am կայքում, իսկ թղթային տարբերակն սպասարկողը տրամադրում է նման պահանջ ստանալու դեպքում՝ անհապաղ: 12/07/2018 Հայտարարություն.pdf
էլեկտրոնային աճուրդի համակարգ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է վերագրանցվել թե ոչ էլեկտրոնային աճուրդի eauction.armeps.am էլեկտրոնային հասցեով գործող համակարգ մոտք գործելու համար վերագրանցման անհրաժեշտություն չկա՝ համակարգ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի Ձեր մոտքանուն/գաղտնաբառերը: 25/07/2018