Information Area

Relevant links

Title Description Date Uploaded
Էլեկտրոնային աճուրդի համակարգ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի «Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը և էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ցուցակը հաստատելու մասին» թիվ 534-Ն որոշման N2 հավելվածով հաստատված ցուցակում առկա գնման առարկաները ձեռք են բերվում էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի միջոցով 12/07/2018