Information Area

News

Title Description Date Uploaded Attachment
Գրանցման հայտարարություն Armeps համակարգում ՏՕ-ի(մատակարարի) գրանցման հայտարարություն 29/03/2012 Հայտարարություն.pdf
Չափաբաժիններով մրցույթ Եթե մրցույթի չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մատակարարը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը: 13/09/2012
Նշում Առաջարկվում է Ձեր հայտը ներկայացնել վաղօրոք` վերջին րոպեի անհարմարությունները կանխելու համար: 22/10/2012
Տեղեկատվություն Համակարգի բոլոր ժամային սահմանափակումները իրականանում են կայքի ժամով 22/10/2012
Ինչպես վարվել, եթե չեք հիշում համակարգ մուտք գրծելու գաղտնաբառը կամ Ձեր հաշիվը ապաակտիվացվել է Տեղեկացնում ենք, որ օգտվողի կողմից ավելի քան 10 անգամ ոչ ճիշտ գաղտնաբառ մուտքագրելու դեպքում օգտվողի հաշիվը ինքնաբերաբար ապաակտիվանում է: Այս դեպքում` ինչպես նաև համակարգի մուտքի գաղտնաբառը մոռանալու դեպքում՝ հաշիվը վերականգնելու համար օգտվողը պետք է իր կողմից հաստատված գրավոր դիմում ներկայացնի ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (ք. Երևան, Մելիք Ադամյան 1): Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 011-289320 հեռախոսահամարով: 07/09/2018
Տեղեկատվություն info@armeps.am էլ. հասցեի վերաբերյալ Հայտնում ենք, որ info@armeps.am էլեկտրոնային փոստի հասցեն նախատեսված է միայն համակարգի միջոցով օգտատերերին ծանուցումներ իրականացնելու համար, ուստի խնդրում ենք նշված հասցեին ընդհանրապես նամակներ չուղարկել: Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 011-289320 հեռախոսահամարով: 07/09/2018
Тендеры по лотам Если конкурс проводится по лотам, то первым шагом в поле "заявка" следует заранее указать тот лот или лоты, для которых поставщик подает заявку, после чего только заполнить остальные поля. 08/09/2021
Примечание Рекомендуется представить заявку заранее, чтобы избежать неудобств связанных с загрузкой заявки в последнюю минуту. 08/09/2021
Информация Все временные ограничения системы осуществляются по времени на сайте. 08/09/2021
Информация об электронной почте info@armeps.am Сообщаем, что электронная почта info@armeps.am предназначен для отправки уведомлений пользователям системы, поэтому просим не отправлять письма на указанный адрес, по вопросам можно позвонить по номеру 011-289320. 08/09/2021