Information Area

News

Title Description Date Uploaded Attachment
Գրանցման հայտարարություն Armeps համակարգում ՏՕ-ի(մատակարարի) գրանցման հայտարարություն 29/03/2012 Հայտարարություն.pdf
Նշում Առաջարկվում է Ձեր հայտը ներկայացնել վաղօրոք` վերջին րոպեի անհարմարությունները կանխելու համար: 22/10/2012
Չափաբաժիններով մրցույթ Եթե մրցույթի չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մատակարարը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը: 13/09/2012
Տեղեկատվություն Համակարգի բոլոր ժամային սահմանափակումները իրականանում են կայքի ժամով 22/10/2012