Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Title:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/33Շ ծածկագրով ավտոճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր
Title (EN):
ANNOUNCEMENT
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ
CfT Id:
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/33Շ
CFT Unique ID:
2023/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231177-ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
11/08/2023 13:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
26/07/2023 16:35 - 06/08/2023 13:00
Tenders Opening Date:
11/08/2023 13:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
26/07/2023 16:48
Date of Awarding:
25/09/2023 17:00

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
3 ANNOUNCEMENT ANNOUNCEMENT.docx ANNOUNCEMENT EN
2 ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ.docx ОБЪЯВЛЕНИЕ RU
1 Հրավեր փոփոխված Հրավեր փոփոխված.docx Հրավեր փոփոխված HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_9599594_1.xml N/A EN