Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Մեծամորի համայնքապետարան
Title:
Մեծամորի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Տարոնիկ բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/85 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement about the procedure that is declared under the code of ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/85 for the purchase of the needs of Metsamor Municipality
Title (RU):
Объявление о процедуре, объявленной под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/85 для нужд Муниципалитета Мецамора
CfT Id:
ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/85
CFT Unique ID:
2023/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Տարոնիկ բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45241170-ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
02/11/2023 14:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
18/09/2023 17:58 - 28/10/2023 14:00
Tenders Opening Date:
02/11/2023 14:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
18/09/2023 18:13
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement 1.4 Announcement_BMAsh_23-85.docx EN
N/A Приглашение 1.4 Приглашение_БМАш_23-85.docx RU
N/A Հրավեր 1.4 Հրավեր_ԲՄԱշ_23-85.docx HY
N/A Նախագծային փաստաթղթեր 1.4.1 Նախագծային փաստաթղթեր_23-85.pdf HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_9718379_1.xml N/A EN