{{alert.msg}}

Հաշվետվություններ

ԳՊՊԿ համակարգը հնարավորություն է ընձեռում դիտել գրաֆիկական հաշվետվություններ, կատարել տվյալների որոնում ըստ գնումների պլանի կամ պայմանագրերի ինչպես նաև գեներացնել մանրամասն հաշվետվություններ՝ համակարգում առկա ձևանմուշների հիման վրա:

Գրաֆիկական հաշվետվությունների դիտում

Գրաֆիկական հաշվետվությունները ունեն հանրային մատչում և ամեն 10 րոպե մեկ ավտոմատ թարմացվում են: Գրաֆիկական հաշվետվությունները դիտելու համար անհրաժեշտ է.

  1. Մուտք գործել ԳՊՊԿ վեբ կայք և գլխավոր էջում ծանոթանալ առկա գրաֆիկական հաշվետվություններին:

  2. Մուտքագրել պատվիրատուի անվանումը կամ ապրանքի գնման տարին և սեղմել Որոնել կոճակը:

Տվյալների որոնում

ԳՊՊԿ համակարգում տվյալների որոնումը ունի հանրային մատչման հնարավություն: Տվյալների որոնում կարելի է կատարել ըստ պայմանագրերի կամ ըստ գնումների պլանների, որի համար անհրաժեշտ է.

  1. Հաշվետվություններ միջներեսից սեղմել Պայմանագրեր կամ Գնումների պլաններ:

  2. Մուտքագրել որոնման պարամետրը(երը) և սեղմել Որոնել կոճակը և որոնման արդյունքները կհայտնվեն պատուհանի ստորին մասում:

Մանրամասն հաշվետվությունների կազմում

Մանրամասն հաշվետվությունները ունեն հանրային մատչման հնարավորություն, սակայն միայն ՖՆ ԳԳՀԲ գործածողները կարող են դիտել չհրապարակված պայմանագրերի վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվություններ: Մանրամասն հաշվետվություններ կարելի է կազմել և ներբեռնել ըստ համակարգում հասանելի ձևանմուշների, որի համար անհրաժեշտ է.

  1. Հաշվետվություններ միջներեսից սեղմել Մանրամասն հաշվետվություններ բացված ցանկից ընտրել համապատասխան ձևանմուշը:

  2. Նշել հաշվետվության մեջ արտացոլվող անհրաժեշտ պարամետրը(երը) և սեղմել Որոնում կոճակը, և գեներացված հաշվետվությունը կհայտնվի պատուհանի ստորին մասում:

  3. Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է վերադասավորել հաշվետվության յուրաքանչյուր պարամետրը ըստ նվազեցման/աճման կամ այբենական կարգով՝ սեղմելով պատկերանշանները:

  4. Սեղմել Բեռնել կոճակը կազմած հաշվետվությունը ներբեռնելու համար: